VEDTEKTER OG PLANVERK

Årsplan for barnehageåret 2020-2021

Årsplanen er klar! Sjekk her! 

årsplan

Vedtekter

Vedtekter

Betalingssatser

Foreldrekontingent:

Plass-størrelse

100% (50 t.)5 dager/uke

80% (40 t.)4 dager/uke

60% (30 t.)3 dager/uke

50% (30 t./20 t.)3/2 dager/uke

40%2 dager/uke

Aldersgruppe

0 -6 år

0 - 6 år

0 - 6 å

0 - 6 år

0 - 6 år

Pris pr mnd

3135

2508

1881

1567,50

1254

Deltidsplasstillegg

 

210

210

210

210

Mat/frukt

250

250

250

125

125

TOTALT

3385

2968

2341

1875,50

1589

 

- Det betales for 11 måneder pr.år.

- Det gis 30% søskenmoderasjon for 2.barnet og 50% for 3.barnet eller flere (obs! det gis kun søskenmoderasjon på kontingenten, ikke på deltidsplasstillegg eller kostpenger)

- Foreldrekontingenten forfaller forskuddsvis den 1. hver måned, og skal betales inn til konto 1503.60.96796

- Foreldrekontingent, kostpenger og eventuelt deltidsplasstillegg betales samlet hver måned.