Text

VEDTEKTER OG PLANVERK

Text

Årsplan for barnehageåret 2019-2020

Årsplanen er klar! Sjekk her! 

http://www.xide.no/blabaergrenda/arsplan1920


 


Vedtekter

Vedtekter
Betalingssatser

Foreldrekontingent:

Text

Plass-

størrelse


100% (50 t.)

5 dager/uke


80% (40 t.)

4 dager/uke


60% (30 t.)

3 dager/uke


50% (30 t./20 t.)

3/2 dager/uke


40%

2 dager/uke


Aldersgruppe

0 -6 år

0 - 6 år

0 - 6 å

0 - 6 år

0 - 6 år

Pris pr mnd

3040

2432

1824

1520

1216

Deltidsplasstillegg


210210210210

Mat/frukt

350350350175175
TOTALT

3390

2992

2384

1905

1601


- Det betales for 11 måneder pr.år.

- Det gis 30% søskenmoderasjon for 2.barnet og 50% for 3.barnet eller flere (obs! det gis kun søskenmoderasjon på kontingenten, ikke på deltidsplasstillegg eller kostpenger)

- Foreldrekontingenten forfaller forskuddsvis den 1. hver måned, og skal betales inn til konto 1503.60.96796

- Det sendes ikke ut fakturaer med mindre det bes spesielt om dette

- Foreldrekontingent, kostpenger og eventuelt deltidsplasstillegg betales samlet hver måned.Text

 

 

 

 

 

Text

Blåbærgrenda barnehage
Granittvn. 33
2008 FJERDINGBY

Tel.: 930 85 272Build your own website
Ⓒ Alle rettigheter forbeholdt
Privacy Policy
Din personlige integritet er viktig for oss. Vi bruker hovedsakelig cookies for statistikk og for å forbedre brukeropplevelsen.
Jeg aksepterer
Mer informasjon