GRUPPENE

I Blåbærgrenda barnehage har vi barnehageåret 2019/2020 delt den totale barnegruppa i 5.

Vi har en gruppe med 1 åringer, en 2 årsgruppe, en gruppe med 3 åringer, en gruppe med 4 åringer, og en gruppe med 5 åringer (Superklubben). I tillegg har vi en rullerende utegruppe.

Gruppa med 1 åringene heter Tusseli. Der er det 9 barn født i 2018, og 3 voksne jobber på gruppa.

2 års gruppa heter Hulderstua. Det er barn født i 2017 på gruppa. Det er 4 årsverk og 14 barn tilknyttet gruppa.

Gruppa med 3 åringer heter Trollskogen. Der er det 17 barn, alle født i 2016. Det er 4 voksne på gruppa.

Gruppa med 4 åringene heter Vettekroken. Det er 17 barn (født 2015), og 3 voksne på gruppa. 

Gruppa med 5 åringene kalles Superklubben. På Superklubben er det 16 barn (født 2014) og 3 voksne.

I tillegg har vi en ansatt som dekker inn på de enkelte gruppene når pedagogene har sin ubundne tid/planleggingstid/kontortid.

Vi oppfordrer alle til å lese mer om de ulike gruppene på hver gruppes respektive arkfaner!