GRUPPENE

I Blåbærgrenda barnehage har vi barnehageåret 2021/2022 delt den totale barnegruppa i 5.

Vi har en ren ett-års gruppe, en gruppe med 1-2 åringer, en gruppe med 3 åringer, en gruppe med 4 åringer, og en gruppe med 5 åringer (Superklubben).

Gruppa med de aller yngste barna heter Alvetoppen. Der er det 9 barn (født i 2020). Det er 3 voksne som jobber på gruppa.

1-2 års gruppa heter Vettekroken. Der er det 9 barn født i 2019 og 5 barn født i tidlig i 2020. Det er 4 årsverk og 14 barn tilknyttet gruppa.

Gruppa med 3 åringer heter Tusseli. Der er det 17 barn, alle født i 2018. Det er 4 voksne på gruppa.

Gruppa med 4 åringene heter Hulderstua. Det er 17 barn (født 2017), og 4 voksne på gruppa. 

Gruppa med 5 åringene kalles Trollskogen/Superklubben. På Trollskogen/Superklubben er det 15 barn (født 2016) og 3 voksne.

Vi oppfordrer alle til å lese mer om de ulike gruppene på hver gruppes respektive arkfaner!