GRUPPENE

I Blåbærgrenda barnehage har vi barnehageåret 2020/2021 delt den totale barnegruppa i 5.

Vi har en gruppe med 1-2 åringer, en ren 2 årsgruppe, en gruppe med 3 åringer, en gruppe med 4 åringer, og en gruppe med 5 åringer (Superklubben). I tillegg har vi en rullerende utegruppe.

Gruppa med de aller yngste barna heter Vettekroken. Der er det 2 barn født i 2018, 5 barn født i 2019, og 2 som er født tidlig i 2020. Det er 4 voksne  som jobber på gruppa.

2 års gruppa heter Tusseli. Det er barn født i 2018 på gruppa. Det er 4 årsverk og 14 barn tilknyttet gruppa.

Gruppa med 3 åringer heter Hulderstua. Der er det 17 barn, alle født i 2017. Det er 4 voksne på gruppa.

Gruppa med 4 åringene heter Trollskogen. Det er 17 barn (født 2016), og 4 voksne på gruppa. 

Gruppa med 5 åringene kalles Superklubben. På Superklubben er det 16 barn (født 2015) og 4 voksne.

Vi oppfordrer alle til å lese mer om de ulike gruppene på hver gruppes respektive arkfaner!