Gruppene

I Blåbærgrenda barnehage har vi barnehageåret 2023 delt den totale barnegruppa i 5.
Vi har en ren ett-års gruppe, en gruppe med 2 åringer, en gruppe med 3 åringer, en gruppe med 4 åringer, og en gruppe med 5 åringer (Superklubben).

 

Gruppa med de aller yngste barna heter Trollskogen. Det er 3 voksne som jobber på gruppa.

Gruppa med 2 åringene heter Alvetoppen. Det er 4 voksne på avdelingen. 

Gruppa med 3 åringer heter Vettekroken. Det er 4 voksne på gruppa.

Gruppa med 4 åringene heter Tusseli. Det er 17 barn (født 2018), og 5 voksne på gruppa. 

Gruppa med 5 åringene kalles Hulderstua/Superklubben. På Hulderstua/Superklubben er det 17 barn (født 2017), og 4 voksne.

 

Vi oppfordrer alle til å lese mer om de ulike gruppene på hver gruppes respektive arkfaner!