Gruppene

I Blåbærgrenda barnehage har vi barnehageåret 2023/2024 delt den totale barnegruppa i 5.
Vi har en ren ett-års gruppe, en gruppe med 2 åringer, en gruppe med 3 åringer, en gruppe med 4 åringer,
og en gruppe med 5 åringer (Superklubben).

 

Gruppa med de aller yngste barna heter Hulderstua. Det er 3 voksne som jobber på gruppa.

Gruppa med 2 åringene heter Trollskogen. Det er 14 barn og 4 voksne på avdelingen. 

Gruppa med 3 åringer heter Alvetoppen. Det er 17 barn og 4 voksne på gruppa.

Gruppa med 4 åringene heter Vettekroken. Det er 15 barn og 4 voksne (inkl lærling) på gruppa.

Gruppa med 5 åringene kalles Tusseli/Superklubben. På Tusseli/Superklubben er det 18 barn og 4 voksne.

 

Vi oppfordrer alle til å lese mer om de ulike gruppene på hver gruppes respektive arkfaner!