VEDTEKTER OG PLANVERK

Årsplan for barnehageåret 2023-2024

Årsplanen er klar! Sjekk her! 

 

Årsplan

Vedtekter

Vedtekter

Betalingssatser

Foreldrekontingent:

Plass-størrelse

100% (50 t.) 

5 dager/uke

80% (40 t.)

4 dager/uke

60% (30 t.)

3 dager/uke

50% (30 t./20 t.)

3/2 dager/uke

40%

2 dager/uke

Aldersgruppe

0 - 6 år

0 - 6 år

0 - 6 å

0 - 6 år

0 - 6 år

Pris pr mnd

3000

2400

1800

1500

1200

Deltidsplasstillegg

 

210

210

210

210

Mat/frukt

490

490

490

245

245

TOTALT

3490

3100

2500

1955

1655

 

- Det betales for 11 måneder pr.år.

- Det gis 30% søskenmoderasjon for 2.barnet og betalingsfritak for 3.barnet eller flere (obs! det gis kun søskenmoderasjon på kontingenten, ikke på deltidsplasstillegg eller kostpenger)

- Foreldrekontingenten forfaller forskuddsvis den 1. hver måned.

- Foreldrekontingent, kostpenger og eventuelt deltidsplasstillegg betales samlet hver måned.